Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGdy kontrahent jest niesolidny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Użytkownik | 2015-06-18 09:26:49
chorwacja, prawo, windykacje, sądy, ue

W Chorwacji działa szereg firm, które udzielają odpłatnie informacji na temat zdolności finansowej firm.

 

Kondycję finansową firmy chorwackiej można sprawdzić w wywiadowni gospodarczej przy Chorwackiej Izbie Gospodarczej (http://www.hgk.hr/en), która zrzesza wszystkie tutejsze podmioty gospodarcze.

Wykaz kancelarii prawnych w Chorwacji jest dostępny na stronie internetowej Chorwackiej Izby Adwokackiej (http://www.hok-cba.hr).

Firmy windykacyjne w Chorwacji to: ADARNA d.o.o., ALFA FAKTOR d.o.o., ATROPA d.o.o., CEI Zagreb d.o.o. CREDITEXPRESS Hrvatska, CORDYLINE d.o.o., Coface Hrvatska d.o.o., CREDITREFORM d.o.o., FTCUSLUGE d.o.o., PRIMA SOLVENT d.o.o., PRO KOLEKT d.o.o.

Coraz więcej jest też firm polskich windykacyjnych, które zobowiązują się odzyskać należności w ramach tzw. Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ). Instytucja ENZ została włączona do polskiego systemu pod koniec 2008 roku. Postępowanie sądowe w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty jest skonstruowane na takich samych zasadach jak postępowanie upominawcze: nakaz zapłaty wydawany jest bez konieczności przesłuchania dłużnika. Na jego mocy dłużnik ma obowiązek uregulować lub zakwestionować roszczenie w określonym terminie. Jeżeli wniesie on zaskarżenie, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zaczyna się toczyć w trybie zwyczajnym. W przypadku zaś braku reakcji ze strony dłużnika, nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego, który podlega egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prowadzenie postępowania na takich właśnie zasadach przyspiesza dochodzenie roszczeń, w szczególności w sprawach gospodarczych.

Wartość zatorów płatniczych prywatnych i państwowych przedsiębiorstw w Chorwacji wyniosła w marcu 2014 roku równowartość 6 mld dolarów. Kilka lat temu chorwacki Urząd Skarbowy opublikował listę około 100 tysięcy firm i osób prywatnych unikających płacenia podatków. W 2014 r. na liście znalazło się ponad 5 tys. firm, które zalegały z wypłatą pensji i innych zobowiązań.

Firmy odpłatnie udzielają informacji na temat zdolności kredytowej firm chorwackich, ich sytuacji finansowej i ekonomicznej. Największe z nich to:

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)

 

 

Rozporządzenie nr 805/2004, które utworzyło Europejski Tytuł Egzekucyjny, weszło w życie 21 października 2005 r. Rozporządzenie ustanawia ogólne zasady i procedurę uzyskiwania europejskich tytułów egzekucyjnych. Szczegółowe regulacje oraz przebieg samej egzekucji pozostawiono w gestii prawa poszczególnych państw członkowskich. ETE jest dodatkowym środkiem służącym egzekucji należności bezspornych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do wyroków, ugód zawartych przed sądem lub zatwierdzonych przez sąd oraz dokumentów formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe po wejściu w życie rozporządzenia. Pierwszym warunkiem jest więc, aby ostateczne orzeczenie zostało wydane po 21 października 2005 r. Orzeczenie musi spełniać też następujące warunki:

  • opierać się na uznaniu roszczenia przez dłużnika, albo
  • ugodzie zawartej przed sądem lub przez sąd zatwierdzonej
  • dotyczyć roszczeń pieniężnych.

Roszczenie uznaje się także za bezsporne gdy:

  • dłużnik nie wniósł sprzeciwu
  • nie stawił się ani nie był reprezentowany przed sądem, nawet wtedy, gdy początkowo zakwestionował roszczenie w toku postępowania sądowego.

Europejski Tytuł Egzekucyjny funkcjonuje na podstawie wydanego tytułu egzekucyjnego i jest wydawany w państwie członkowskim, z którego pochodzi ten tytuł. Wyjątki stanowią roszczenia, które zostały zakwestionowane między stronami – art. 3 Rozporządzenia. Tytuły, które nie należą do tej grupy mogą uzyskać status Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Wyjątki od tej zasady dotyczą spraw wyłączonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Dzięki rozporządzeniu nie ma potrzeby uzyskiwania wcześniej zgody władz sądowych państwa członkowskiego, w którym ma nastąpić egzekucja. Wykonywanie ETE podlega krajowemu porządkowi prawnemu państwa członkowskiego, w którym będzie przeprowadzana egzekucja. Podlega ona bowiem takim samym zasadom, jak wyroki wydawane w danym państwie członkowskim. W tym celu wierzyciel jest zobowiązany dostarczyć właściwemu organowi egzekucyjnemu w państwie członkowskim, w którym będzie prowadzona egzekucja:

  • odpisu wyroku oraz odpisu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
  • tłumaczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym będzie prowadzona egzekucja.

W żadnym wypadku skuteczność wyroku albo jego uznanie za ETE nie może być weryfikowane w państwie członkowskim, gdzie prowadzona ma być egzekucja.

Europejski Tytuł Egzekucyjny wydany w jednym państwie członkowskim musi być więc traktowany w innym państwie członkowskim tak, jakby pochodził z tego państwa. W związku z tym bez podejmowania dodatkowych kroków, wierzyciel może zwrócić się bezpośrednio do organów egzekucyjnych państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, bez konieczności przedstawiania dodatkowego oświadczenia egzekucyjnego ani bez ponownego badania orzeczenia sądowego lub jego potwierdzenia.

 

v2pica20130807083307Wartość zatorów płatniczych prywatnych i państwowych przedsiębiorstw w Chorwacji wyniosła w marcu 2014 roku równowartość 6 mld dolarów.

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert