Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJeśli chcesz pracować w Chorwacji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-17 15:32:11
chorwacja, praca, świadczenia socjalne, zawody

Cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Chorwacji na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o rejestracji działalności, które wydaje właściwa dla miejsca pracy komenda policji.

 

 

Obcokrajowiec nie może podjąć pracy przed uzyskaniem zgody na tymczasowy pobyt, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

W Chorwacji istnieje system określania liczby zezwoleń na pracę (kwot). Rząd corocznie ustala liczbę zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, w tym nowych zezwoleń, oraz zezwoleń na przedłużenie tych wcześniej udzielonych. Ustala także liczbę zezwoleń na prace sezonowe, w podziale na poszczególne rodzaje prac i dziedziny gospodarki. Nie ma terytorialnego podziału zezwoleń na pracę. Zezwolenie na wykonywanie czynności służbowych (poslovna dozvola) nie jest jednak równoczesną zgodą na pobyt i pracę, lecz dotyczy wyłącznie zezwolenia na wykonywanie określonych czynności zawodowych w Republice Chorwacji.

 

Kto może dostać zezwolenie

 

 • założyciele spółek handlowych wpisani do Rejestru Sądowego (Sudski registar) i prowadzący działalność gospodarczą w Chorwacji
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną Rejestrze Rzemieślników (Obrtni registar) - odpowiednik polskiej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • osoby wykonujące wolne zawody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Chorwacji
 • osoby świadczące usługi w imieniu zagranicznego pracodawcy

Takie zezwolenie nie jest wymagane w okresie do 30 dni od członków zarządów i rad nadzorczych, artystów, sportowców, serwisantów, wystawców targowych, uczestników konferencji itd. Niemniej jednak osoby te muszą uzyskać potwierdzenie o zgłoszeniu na policji faktu wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę (radna dozvola) lub wykonywania czynności służbowych (poslovna dozvola).

W czerwcu 2013 r. ogłoszono nową Ustawę o obcokrajowcach (dziennik urzędowy nr 74/2013, (www.nn.hr) dostosowaną do przepisów unijnych.

Od inwestora zagranicznego pochodzącego z państwa nie będącego członkiem UE wymaga się posiadania zezwolenia wydanego przez właściwą żupańską izbę gospodarczą HGK. Wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE. Zgodnie z Protokołem wnioski o wydanie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt czasowy powinny być rozpatrzone do 14 dni.

 

 

1 lipca 2013 r. wszedł w życie rozdział X Ustawy o Cudzoziemcach (Narodne novine nr 130/11 i 74/13 ), zgodnie z którym obywatele RP i członkowie ich rodzin mają prawo przebywać i pracować w Chorwacji bez pozwolenia na pobyt i pracę przez okres do 90 dni.

Polscy obywatele, którzy zamierzają przebywać i pracować w Chorwacji dłużej niż trzy miesiące, muszą w ciągu ośmiu dni po upływie 3-miesięcznego okresu pobytu zgłosić tymczasowy pobyt (Privremeni boravak) w Chorwacji w określonym celu ( art.157 Ustawy o cudzoziemcach ):

 • zatrudnienie lub samozatrudnienie
 • praca pracownika delegowanego
 • studia
 • kształcenie na poziomie szkoły średniej
 • badania naukowe
 • działalność humanitarna
 • na właściwym posterunku policji zgodnie z miejscem pobytu

Potwierdzenie o zgłoszeniu tymczasowego pobytu zostanie wydane, jeśli aplikująca osoba posiada:

 • ważny dowód osobisty lub paszport
 • potwierdzenie o nawiązanym stosunku pracy lub o samozatrudnieniu (lub dowód o innym celu pobytu)
 • środki utrzymania (minimalnie 2000 kun miesięcznie)
 • ważne ubezpieczenie zdrowotne

Wykonywanie pracy lub świadczenie usług przez obywateli Polski przebywających w Chorwacji powinno odbywać się w ramach umowy zatrudnienia czy umowy o dzieło, być wykonywane przez pracownika delegowanego, bądź na zasadzie samozatrudnienia. W przeciwnym razie może zajść domniemanie, iż mamy do czynienia z pracą opłacaną bez odprowadzania należności podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a więc wykonywaniem działalności zarobkowej bez wymaganej rejestracji i zgłoszenia do właściwego urzędu podatkowego. Tego typu działalność jest karalna. Zgodnie z chorwacką Ustawą o zakazie i zapobieganiu wykonywania działalności nierejestrowanej http://www.zakon.hr/z/472/zakon-o-zabrani-i-sprje%C4%8Davanju-obavljanja-neregistrirane-djelatnosti karze za wykonywanie nierejestrowanej działalności podlega nie tylko osoba, która taką działalność wykonuje, lecz także osoba, na rzecz której taka działalność jest świadczona.

 

1 lipca 2013 r. weszło również w życie rozporządzenie (Narodne novine nr 79/13 ) dotyczące obywateli i ich rodzin tych krajów członkowskich UE, które wprowadziły ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy dla obywateli Chorwacji i ich rodzin. Zgodnie z art. 76 Ustawy o cudzoziemcach obywatele krajów członkowskich UE, które wprowadziły te ograniczenia, muszą wystąpić o pozwolenie na zatrudnienie trwające powyżej trzech miesięcy (90 dni ).

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych www.mup.hr


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert