Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-17 15:08:12
chorwacja, handel, eksport, import, gospodarka

W Unii Europejskiej największymi odbiorcami towarów z Chorwacji są Włochy i Niemcy. Kraje te są równocześnie głównymi dostawcami na tamten rynek.

 

 

 

Według wstępnych szacunków chorwackiego Państwowego Urzędu Statystycznego (DZS) wartość eksportu w 2013 r. wyniosła 8,98 mld euro, a wartość importu – 15,8 mld euro. W 2013 r. łączna wartość chorwackiego eksportu do krajów UE sięgnęła 5 mld 317 mln euro (spadek o 5,1 proc. w porównaniu z 2012 r.), a import z tych krajów zmalał o 2,4 proc., do 11 mld 490 mln euro.

 

 

Ujemne saldo wymiany towarowej Chorwacji z zagranicą wyniosło w 2013 roku 6,82 mld euro. W porównaniu z 2012 r. chorwacki eksport zmalał o 6,7 proc., a import o 2,5 proc.

Jednocześnie spory wzrost odnotowano w przypadku wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Wartość tego eksportu w 2013 r. wyniosła 548,2 mln euro i była wyższa o 7,2 proc. niż w 2012 r.

Eksport maszyn i urządzeń w 2013 r. osiągnął wartość 682,6 mln euro, co oznacza wzrost o 1,7 proc. Natomiast eksport metali i wyrobów z metalu (oprócz maszyn i urządzeń) wzrósł o 0,7 proc. do wartości 952,2 mln euro, a eksport wyrobów z drewna i papieru osiągnął 519,6 mln euro ( wzrost o 0,8 proc.)

W eksporcie towarów z większości pozostałych działów gospodarki odnotowano spadek, w niektórych przypadkach dość znaczny. Przykładem może tu być eksport produktów naftowych, który w ubiegłym roku zmalał o 11,5 proc. do poziomu 1mld euro, artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (spadek o 9,3 proc., do 812 mln euro), środków transportu (spadek o 43,2 proc., do 528 mln euro), urządzeń elektrycznych (spadek o 8 proc., do 662 mln euro).

 

źródło: Bank Światowy

 

 

Wśród grup towarowych sprowadzanych na rynek chorwacki odnotowano wzrost wartości importu w dziale górnictwo (surowce mineralne) do poziomu 2167 mln euro (o 0,5 proc), o 3,8 proc. wzrósł import artykułów spożywczych – do poziomu 1607 mln euro, a o 15,5 proc. zwiększył się import komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, osiągając 998 mln euro. Z kolei import odzieży, tekstyliów i wyrobów ze skóry wzrósł o 8,8 proc. i osiągnął wartość 1111 mln euro.

Zmniejszył się natomiast import chemikaliów i wyrobów chemicznych, osiągając w 2013 r. wartość 1313 mln euro (spadek o 2,2 proc.); import metali i wyrobów z metalu oprócz maszyn i urządzeń zmalał o 4 proc, osiągając poziom 1415 mln euro, a import maszyn i urządzeń spadł o 3,4 proc, do 1165 mln euro.

Spośród krajów Wspólnoty największy eksport na rynek chorwacki odnotowały w 2013 r. Niemcy – 2 mld 179 mln euro, (wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z 2012 r.). Drugą pozycję zajęły Włochy (1 mld 986 mln euro, spadek o 12,6 proc.), a trzecią Słowenia (1 mld 786 mln euro i wzrost o 15,6 proc). Na czwartym miejscu znalazła się Austria – 1 mld 420 mln euro i spadek o 10,6 proc, a na piątym Węgry – 986 mln euro i wzrost o 2,0 proc.

Polska z eksportem do Chorwacji na poziomie 344 mln euro zajmowała 8. pozycję.

Wśród krajów UE największym odbiorcą towarów z Chorwacji były w ubiegłym roku Włochy; wartość eksportu do tego kraju wyniosła 1 mld 254 mln euro, lecz była mniejsza niż w 2012 r. o 14,8 proc. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy – odpowiednio 975 mln euro i spadek o 0,7 proc. Trzecią pozycję miała Słowenia – 911 mln euro, czyli wzrost o 10,0 procent, czwartą Austria – 553 mln euro, spadek o 11,9 proc., a piątą Węgry – 202 mln euro i spadek o 16,7 procent.

Spośród krajów i grup krajów spoza UE największą dynamikę zmian odnotowano w roku 2013 w przypadku eksportu do Rosji (spadek o 14,8 proc., do poziomu 282 mln euro). O 6,4 proc. zmalał istotny pod względem wolumenu eksport do krajów CEFTA, do której należą kraje byłej Jugosławii; wartość eksportu do Bośni i Hercegowiny spadała do 1 mld 173 mln euro (o 4,6 proc.), a do Serbii do poziomu 381 mln euro (o 8,9 proc.). Eksport do USA zmalał w ubiegłym roku o 12,5 proc. do poziomu 247 mln euro, a do Turcji wzrósł o 8,7 proc. i osiągnął poziom 130 mln euro.

Wśród krajów spoza UE najbardziej liczących się w chorwackim imporcie dużą dynamikę wzrostu odnotowano natomiast w ubiegłym roku z Chinami (wzrost importu o 44,9 proc., do poziomu 582 mln euro). Import z Rosji zmniejszył się z kolei o 29,2 proc., do wartości 800 mln euro. Jeszcze szybciej malał import z Turcji - o 54,9 proc., spadając do 229 mln euro. Liczący się pod względem skali import z Bośni i Hercegowiny zmalał nieznacznie, bo o 1,2 proc. osiągając poziom 583 mln euro. O 0,2 proc. wzrósł import z Serbii i wyniósł 307 mln euro. Import z USA zwiększył się w ubiegłym roku do 168 mln – wzrost o 24,6 proc.

 

 

 

Handel z Polską

 

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. import polskich towarów do Chorwacji wzrósł wobec analogicznego okresu 2013 r. o 15 proc. do 313 mln euro. W tym czasie Chorwaci wyeksportowali do nas towary warte 103 mln euro, czyli o 26 proc. więcej. Wartość polskiego eksportu do Chorwacji przewyższyła eksport Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Danii czy Szwecji.

Według danych Chorwackiego Urzędu Statystycznego (DZS) dotyczących wymiany towarowej z zagranicą, wartość polsko-chorwackiej wymiany towarowej w 2013 r. wyniosła 444,8 mln euro, co oznaczało wzrost o 9,4 proc. w porównaniu z 2012 r. Wartość polskiego eksportu wyniosła w 2013 r. 343,9 mln euro - wzrost o 11,6 proc., a wartość importu 100,9 mln euro, co oznacza wzrost o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Dodatnie dla strony polskiej saldo wymiany towarowej wyniosło 242,9 mln euro.

 

 

 

W 2013 r. najważniejsze pozycje w polskim eksporcie na rynek chorwacki stanowiły:

 • artykuły higieniczne, pieluchy - 15,8 mln euro (4,9 proc.)
 • meble, w tym specjalnego zastosowania - 9,9 mln euro (3,1 proc.)
 • wyroby czekoladowe - 9,6 mln euro (3,0 proc.)
 • inne przetwory spożywcze - 9,5 mln euro (2,9 proc.)
 • sztaby i pręty walcowane na gorąco - 7,8 mln euro (2,4 proc.)
 • meble do siedzenia - 7,3 mln euro (2,3 proc.)
 • bydło żywe - 6,7 mln euro (2,1 proc.)
 • niektóre leki - 6,2 mln euro (1,9 proc.)
 • wyroby tytoniowe - 6,1 mln euro (1,8 proc.)
   

W 2013 r. najważniejsze pozycje w imporcie z Chorwacji stanowiły:

 • leki - 26,2 mln euro (28,5 proc.)
 • folia aluminiowa, nawet łączona z innymi tworzywami i papierem - 4,5 mln euro (4,9 proc.)
 • pieczywo i pieczywo cukiernicze - 4,1 mln euro (4,4 proc.)
 • maszyny żniwne i omłotowe - 3,3 mln euro (3,6 proc.)
 • wodór i gazy szlachetne - 3,0 mln euro (3,3 proc.)
 • sosy i przetwory z nich - 2,8 mln euro (3,1 proc.)
 • armatura elektryczna - 2,6 mln euro (2,8 proc.)
 • transformatory elektryczne 2,2 mln euro (2,3 proc.)