.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuChorwacka infrastruktura kolejowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-02-09 12:56:31
analizy rynkowe

Podstawowe informacje na temat chorwackiej infrastruktury kolejowej: struktura rynku, przewoźnicy, wielkość przewozów, finansowanie z budżetu, inwestycje, programy i fundusze UE.

Struktura rynku    W Chorwacji przewóz osób i towarów wykonują przewoźnicy posiadający  zezwolenie na świadczenie usług kolejowego transportu publicznego wydane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury oraz zaświadczenie bezpieczeństwa wydawane  przez Agencję Bezpieczeństwa Kolejowego.  W chwili obecnej są to:

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. – przewoz osób na trasach krajowych i zagranicznych

HŽ Cargo d.o.o.  - przewoz towarów na kolejowych trasach krajowych i zagranicznych

Adria  Transport (od marca 2014 r.) – przewoz towarów na kolejowych trasach krajowych i zagranicznych

Infrastrukturą kolejową zarządza państwowe przedsiębiorstwo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Wielkość sieci (2013 r.):   łączna długość linii kolejowych – 2722 km, z czego linie dwutorowe- 254 km, jednotorowe – 2468 km,  zelektryfikowane – 985 km  (36,2%),  stacje, przystanki i pozostałe miejsca służbowe – 572.   Liczba tuneli – 109, mostów - 596.   Przedsiębiorstwo HŽ Infrastruktura zatrudnia  5420 pracowników (maj 2014 r.)  - 1,98 pracownika na  kilometr linii kolejowej.

Przewoźnicy:  HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo d.o.o  to przedsiębiorstwa w 100 proc. państwowe, a Adria Transport to słowacka firma prywatna – pierwsza firma zagraniczna, która uzyskała zezwolenie na świadczenie kolejowych usług przewozowych w Chorwacji .

Wielkość przewozów:

 

Pasażerowie (mln)

Pasażerokilometry

Towary  (mln t.)

Tonokilometry

2011

50,0

1486

11,8

2438

2012

27,7

1104

11,1

2332

2013

24,3

858

10,7

2086

Dane chorwackiego Państwowego Urzędu Statystycznego (DZS)

Finansowanie infrastruktury kolejowej przez budżet państwa.

Zgodnie z chorwacką ustawą o kolejnictwie  (Zakon o željeznici)  źródłami finansowania infrastruktury kolejowej są  -  oprócz wpływów z opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury - także  m.in.:  środki pochodzące z opłat akcyzowych od paliwa, środki z budżetu państwa przewidziane na utrzymanie infrastruktury kolejowej  i zarządzanie ruchem kolejowym, środki  z  budżetu państwa na budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury kolejowej, środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki z inwestycji podmiotów prawnych krajowych i zagranicznych.

W 2014 r. budżet państwa pprzekazał na utrzymanie infrastruktury kolejowej i zarządzanie ruchem kolejowym  516 mln kun (ok. 68 mln EUR).

W budżecie na 2014 r. roczny składnik dotacji na rzecz chorwackiej infrastruktury kolejowej pochodzący z opłat akcyzowych od paliwa wyniósł 460 mln kun (ok. 60 mln euro).  Na finansowanie infrastruktury kolejowej przeznacza się 0,20 kuny akcyzy od litra paliwa (ok. 2,6 eurocenta).

Inwestycje w utrzymanie i  rozwój infrastruktury kolejowej.

W 2012 r. łączna wartość inwestycji w infrastrukturę kolejową w Chorwacji  wyniosła 465 mln kun (61,6 mln euro), w 2013 r. – 1512 mln kun (198,0 mln euro), w 2014 r. 1750 mln kun ( 228 mln euro). W roku 2015 planowane są inwestycje w wysokości  2100 mln kun, a w latach 2016 i 2017 odpowiednio 3127 i 4714 mln kun.

Projekty z Bankiem Światowym.   Bank Światowy sporządził w 2012 r. dokument analityczny Croatia: Railways Policy Note    zawierający zalecenia związane z kontynuacją i przyśpieszeniem procesu reform chorwackiego kolejnictwa.

Fudnusze UE, wielkość , rodzaj programów.

Przed akcesją do UE  (1 lipca 2013 r.) Chorwacja korzystała z przedakcesyjnych funduszy CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD, które w 2007 zostały zastąpione nowym funduszem przedakcesyjnym IPA - Instrument for Pre-accession Assistance).

 W latach 2007-2013 priorytety w zakresie transportu , w tym transportu kolejowego, były realizowane w ramach współfinansowanego przez UE Programu Operacyjnego „Promet” (pol. – transport). Jednym z trzech poriotytetów tego programu była modernizacja i rozwój sieci kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem X Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. W ramach tych działań zmodernizowano system sygnalizacji Dworca Głównego w Zagrzebiu – 11,4 mln euro, zmodernizowano odcinek linii kolejowej Okučani – Novska -  35,85 mln euro, sporządzono dokumentację szeregu projektów moderniacji  infrastruktury kolejowej  - 66,5 mln euro. 

Od 1 lipca 2013 r. Chorwacja korzysta z unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W II połowie 2013 r. wartość dużych projektów infrastrukturalnych w kolejnictwie  to 293,3 mln euro, z czego  środki unijne to 230,2 mln euro.