Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak kupić lub wynająć biuro czy apartament

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-17 15:30:13
chorwacja, nieruchomości, prawo

Chociaż śródziemnomorskie domy w Chorwacji są popularne wśród obywateli Unii Europejskiej, to ich remont wymaga dodatkowych zezwoleń od władz odpowiadających za ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

 

Zakup nieruchomości w Chorwacji regulują przepisy Ustawy o prawie własności i innych prawach rzeczowych (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) - dziennik urzędowy „Narodne Novine” nr 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14). Nie różnicują one zakupu nieruchomości przez osobę fizyczną i osobę prawną z UE: są one traktowane dokładnie tak, jak chorwackie osoby fizyczne i prawne.

Nowelizacja Ustawy o prawie własności i innych prawach rzeczowych opublikowana w dzienniku urzędowym Narodne novine nr 146 17 grudnia 2008 roku weszła w życie 1 lutego 2009, oprócz postanowień art. 1 i 4 ustawy, które weszły w życie 17 maja 2009 r.

Przed nabyciem nieruchomości potrzebne jest uprzednie sprawdzenie stanu faktycznego w księgach wieczystych oraz w katastrze.

 

Sprawdzanie nieruchomości

 

Sprawdzanie nieruchomości najlepiej powierzyć adwokatowi, szczególnie dla ustalenia, czy nieruchomość jest prawnie obciążona (np. kredyt hipoteczny) lub chroniona (np. jako dobro kultury), lub jeśli istnieją jakieś inne przeszkody (np. ewentualne spory).

Chociaż tutejsze domy są bardzo popularne wśród obywateli państw unijnych,  to ich wyremontowanie wymaga dodatkowych zezwoleń od władz właściwych za ochronę dziedzictwa kulturowego. Jeżeli konieczna jest identyfikacja nieruchomości w terenie, to przeprowadza ją geodeta. Najlepiej wynająć miejscowego geodetę, który zna teren. Natomiast sprawdzenia planów przestrzennych zleca się architektowi.

 

 

Umowa kupna/sprzedaży

 

Umowę kupna/sprzedaży sporządza adwokat. Umowa, koniecznie w formie pisemnej, musi zawierać:

 • dane stron
 • precyzyjny opis nieruchomości
 • specjalne oświadczenie sprzedającego, potwierdzające, że kupujący może dokonać wpisu do ksiąg wieczystych

Umowę można sporządzić poprzez pełnomocnika, ale musi ona być potwierdzona przez notariusza.

 

Wpis do ksiąg wieczystych

 

Wniosek o wpis do ksiąg wieczystych składa adwokat. Postępowanie trwa do kilku tygodni, o ile nie ma przeszkód dotyczących wpisu.

 

 

Podatek

 

Zakup nieruchomości wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od obrotu nieruchomościami, który wynosi 5 proc. wartości rynkowej. Podatnik musi zgłosić obowiązek podatkowy w ciągu 30 dni od nabycia nieruchomości.

Podstawą podatkową jest rynkowa wartość nieruchomości. O ile cena nieruchomości zawarta w umowie jest logiczna, urząd skarbowy uzna ją za rynkową. W przeciwnym wypadku może on skontrolować i samodzielnie ustalić wartość rynkową.

Obcokrajowcom, którzy planują kupić nieruchomość w Chorwacji, urząd skarbowy nada OIB, czyli odpowiednik polskiego NIP-u. Po przydzieleniu OIB  będzie można dokonać wpisu własności nieruchomości do ksiąg wieczystych.

Podstawą prawną wprowadzenia w Chorwacji OIB - indywidualnego numeru identyfikacyjnego - jest Ustawa o indywidualnym numerze identyfikacyjnym (Zakon o osobnom identifikacijskom broju, Narodne novine, nr 60/2008).

W oparciu o przepisy tej ustawy chorwackie Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie (Pravilnik o OIB, Narodne novine' nr. 1/09, 117/10, które weszło w życie i jest stosowane od 15 października 2010 r. Zgodnie z nim nadanie OIB zagranicznej osobie prawnej (fizycznej i prawnej) leży w kompetencji chorwackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W trakcie negocjacji akcesyjnych do UE Chorwacja uzgodniła 7-letni okres przejściowy (z możliwością przedłużenia o trzy lata), od dnia przystąpienia Chorwacji do UE, w którym nie byłoby możliwości nabywania przez obcokrajowców ziemi rolnej i lasów. Nowe rozporządzenie – Pravilnik o OIB, NN nr 125/13 weszło w życie i jest stosowane od 19 października 2013.

 

 

 

Nabywanie gruntów rolnych

 

Grunty rolne stanowią dobro publiczne Republiki Chorwacji i jako takie poddane są szczególnym regulacjom prawnym o charakterze ochronnym.

Zgodnie z Artykułem 2. Ustawy o gruntach rolnych (Narodne novine, dziennik ustaw, 39/13) posiadaczami prawa własności do gruntów rolnych nie mogą być podmioty zagraniczne (osoby prawne oraz fizyczne). Wyjątkiem jest nabywanie prawa własności do gruntów rolnych przez zagraniczne podmioty w drodze dziedziczenia.

Za grunty rolne uważa się:

 • ziemie orne
 • ogrody
 • łąki
 • pastwiska
 • sady
 • ogrody oliwne
 • winnice
 • stawy rybne
 • uprawy trzciny
 • bagna
 • inne grunty, które przy pomocy ekonomicznie uzasadnionych środków mogą zostać przystosowane do uprawy rolnej

Za grunty rolne uważa się też niezadrzewione grunty leśne lub grunty pokryte drzewostanem w stadium początkowym lub stadium obumierania, które mogą służyć pod uprawę rolną.

Podmioty zagraniczne z Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) nie mogą nabywać prawa własności do gruntów rolnych w Chorwacji przez pełnych siedem lat od daty jej akcesji do UE (1 lipca 2013 r.), z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne trzy lata.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert