Ovaj site koristi kolačiće. Koristeći pristajete na njihovo korištenje u skladu s trenutnim postavkama preglednika.
Prihvaćam

Loading...


Pretraživanje Jelovnik
A A A Visoki kontrast: A A

Portal za promociju izvozaMakroekonomski pokazatelji - svibanj 2016.

Wyślij Ispis Pobierz Dodao: Marek Łyżwa | 2016-07-12 09:29:52
makroekonomski pokazatelji, robna razmjena, fdi, industrijska proizvodnja


Priljev stranih ulaganja

 

Poljska narodna banka objavila je statističke podatke o izravnim stranim ulaganjima za 2014 godinu – podaci odnose se na ulaganja ostvarena od strane inozemnih tvrtki u Poljskoj kao i na te koja su ostvarile poljske tvrtke u inozemstvu. Potkraj 2014. godine sveukupno izravna strana ulaganja u Poljskoj iznosila su 171,7 milijardi EUR. Glavni ulagači bili su iz Kraljevine Nizozemske -29,6 milijardi EUR, Njemačke – 28,0 milijardi EUR, Luksemburga – 20,4 milijardi EUR i Francuske – 19.9 milijardi EUR.

2014. godine priljev izravnih stranih ulaganja u Poljsku iznosio je 8,9 milijardi EUR. Sastajao se od reinvestirane dobiti u iznosu od 6,0 milijardi EUR, priljeva kapitala u obliku dionica i drugih udjela kapitala u iznosu od 1,9 milijardi EUR te od neto priljeva kapitala u obliku raznih instrumenata u iznosu 1,3 milijardi EUR. Najveći priljev investicija bilježi se iz Luksemburga -3,81 milijardi EUR i Kraljevine Nizozemske – 3,5 milijardi EUR.

 

Poljska izravna ulaganja u inozemstvu

 

Krajem 2014. godine ukupna vrijednost izravnih stranih ulaganja ostvarenih od strane poljskih gospodarskih subjekata iznosila je 33,3 milijardi EUR. Vrijednost poljskih investicija postizala je sličnu razinu i prethodnih godina: 2010. – 16,8 milijardi EUR, 2011. – 23,4 milijardi EUR, 2012. – 22,5 milijardi EUR, 2013. – 21,7 milijardi EUR, 2014. – 22,4 milijardi EUR. Glavni primatelji poljskih izravnih ulaganja u inozemstvu bile su sljedeće države – Cipar 7,1 milijardi EUR, Luksemburg – 6,0 milijardi EUR, Švicarska – 2,7 milijardi EUR, Kraljevina Nizozemske – 2,3 milijardi EUR.

 

Inflacija

 

Cijene potrošačkih dobara i usluga u travnju 2016. godine porasle su za 0,3% u usporedbi s prethodnim mjesecom (u tome potrošačka dobra za 0,4%, uz pad cijena usluga za 0,1%). U pojedinim grupama potrošačkih dobara i usluga zabilježena je različita dinamika cijena. Najveći utjecaj na ukupni indeks cijena roba i potrošačkih usluga imale su u tom razdoblju više cijene u području odjeće i obuće (za 2,7%), transporta (za 1,5%) te u prehrambenim proizvodima (za 0,4%), koje su utjecale na povećanje indeksa za 0,14 postotnih bodova, 0,12 postotnih bodova i 0,08 postotnih bodova. Niže cijene potrošačkih dobara i usluga u području rekreacije i kulture (za 0,8%) i stanovanja (za 0,1%) utjecale su na smanjenje indeksa za 0,06 postotna boda, i 0,04 postotna boda.

 

Tablica 1. Dinamika promjene cijena (inflacija) u razdoblju 2013.-2015. (u%)

Godina / mjesec

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2013.

U usporedbi s odgovarajućim mjesecom prošle godine

0,1

0,0

0,2

0,6

0,5

0,5

0,8

0,5

0,5

0,7

0,5

0,7

U usporedbi s prijašnjim mjesecom

0,1

0,0

0,2

0,4

-0,1

0,0

0,3

-0,3

0,1

0,2

-0,2

0,1

2014.

U usporedbi s odgovarajućim mjesecom prošle godine

0,7

0,5

0,7

0,3

0,2

0,3

-0,2

-0,3

-0,3

-0,6

-0,8

-1,0

U usporedbi s prijašnjim mjesecom

0,1

0,1

0,1

0,0

-0,1

0,0

-0,2

-0,4

0,0

0,0

-0,2

-0,3

2015.

U usporedbi s odgovarajućim mjesecom prošle godine

-1,3

-1,5

-1,5

-1,1

-0,9

- 0,8

-0,7

-0,6

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

U usporedbi s prijašnjim mjesecom

-0,2

-0,1

0,2

0,4

0,0

0,0

-0,1

-0,4

-0,3

0,1

-0,1

-0,2

2016.

U usporedbi s odgovarajućim mjesecom prošle godine

-0,9

-0,8

-0,9

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

U usporedbi s prijašnjim mjesecom

-0,5

-0,1

0,1

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Državni ured za statistiku Republike Poljske (GUS)

 

Industrijska proizvodnja

 

Prema preliminarnim podacima, prodana industrijska proizvodnja u stalnim cijenama (u poduzećima koja zapošljavaju više od 9 osoba) u travnju ove godine bila je za 6,0% viša nego prije godinu dana (kada je zabilježen rast za 2,4%) i za 3,1% niža u odnosu na ožujak ove godine. Nakon eliminacije utjecaja sezonskih čimbenika, prodana industrijska proizvodnja oblikovala se na razini višoj za 5,7%, nego u istom mjesecu prošle godine i na razini 2,4% višoj u odnosu na ožujak ove godine.

Rast prodane industrijske proizvodnje, u usporedbi sa kolovozom prošle godine nastupio je u 26 od 34 sektora, između ostalog, u proizvodnji tekstila – za 22,1 %, namještaja – za 18,4%, proizvoda ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda – za 12,7%, automobila, prikolica i poluprikolica - za 12,5%, proizvoda od metala – za 11,8%, proizvoda od gume i plastike – za 11,2%, u tiskanju i umnožavanju snimljenih zapisa – za 9,9%, proizvodnji elektronske opreme– za 9,2%. Pad prodane industrijske proizvodnje, u usporedbi s travnjem prethodne godine, nastupio je u 8 sektora, između ostalog u rudarstvu ugljena – za 12,9% (naspram rastu za 16,5% u prethodnoj godini), u opskrbi energijom , plinom, parom – za 10,1%, u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda – za 5,6% i u proizvodnji napitaka – za 3,2%.

 

Prema preliminarnim podacima, graditeljsko-montažna proizvodnja (u stalnim cijenama), uključujući radove investicijskog i remontnog karaktera, realizirana u Poljskoj od strane građevinskih tvrtki koje zapošljavaju više od 9 osoba u travnju ove godine bila je za 14,8% niža nego prije godinu dana (kada je zabilježen rast za 8,5%) i za 10,0% viša u odnosu na ožujak ove godine. Nakon eliminiranja utjecaja sezonskih čimbenika, graditeljsko-montažna proizvodnja održala se na razini za 15,3% nižoj nego u travnju prošle godine i za 0,6% u odnosu na ožujak ove godine.

 

Nezaposlenost

 

Na kraju travnja 2016. godine broj registriranih nezaposlenih u zavodima za zapošljavanje iznosio je 1521,8 tisuća osoba.

 

Tablica 2. Stopa nezaposlenosti zabilježena u razdoblju 2013.-2016. godine (u %)

Godina/mjesec

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2013

14,2

14,4

14,3

14,0

13,6

13,2

13,1

13,0

13,0

13,0

13,2

13,4

2014

13,9

13,9

13,5

13,0

12,5

12,0

11,9

11,7

11,5

11,3

11,4

11,5

2015

11,9

11,9

11,5

11,1

10,7

10,2

10,0

9,9

9,7

9,6

9,6

9,8

2016

10,3

10,3

10,0

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Državni ured za statistiku Republike Poljske (GUS)

 

 

Tabica 3. Stopa nezaposlenosti po vojvodstvima na kraju ožujka 2015.

Vojvodstvo

Stopa nezaposlenosti (u %)

Broj registriranih nezaposlenih (tis. osoba)

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

8,5

99,0

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

13,1

106,2

WOJ. LUBELSKIE

11,4

104,9

WOJ. LUBUSKIE

9,9

37,0

WOJ. ŁÓDZKIE

10,1

107,3

WOJ. MAŁOPOLSKIE

8,1

115,6

WOJ. MAZOWIECKIE

8,2

214,0

WOJ. OPOLSKIE

9,9

35,2

WOJ. PODKARPACKIE

12,6

117,4

WOJ. PODLASKIE

11,5

53,8

WOJ. POMORSKIE

8,7

75,2

WOJ. ŚLĄSKIE

7,9

145,1

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

12,1

63,9

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

15,8

81,1

WOJ. WIELKOPOLSKIE

6,0

91,2

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

12,5

75,0

Izvor: Državni ured za statistiku Republike Poljske (GUS)

 

Prosječna plaća

 

Prosječna zaposlenost u poduzetničkom sektoru u travnju 2016. godine bila je veća za 2,8% i iznosila je 5729,7 tisuće, a prosječna mjesečna plaća (bruto) bila je veća za 4,6% i iznosila je 4313,57 PLN.

 

Tablica 4. Prosječna mjesečna bruto plaća u poduzetničkom sektoru u razdoblju 2012.-2016. godine (u PLN)

Godina/mjesec

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012.

3666

3568

3771

3720

3618

3754

3700

3686

3640

3718

3780

4112

2013.

3680

3709

3833

3830

3700

3809

3830

3760

3771

3834

3897

4222

2014.

3805

3856

4018

3977

3878

3943

3965

3893

3900

3981

4004

4379

2015.

3943

3982

4214

4123

4002

4040

4095

4025

4059

4111

4164

4515

2016.

4101

4137

4351

4313

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Državni ured za statistiku Republike Poljske (GUS)

 

 

Robna razmjena s inozemstvom

 

U I. kvartalu ove godine izvoz u stalnim cijenama iznosio je 191948,5 milijuna PLN, a uvoz 183629,5 milijuna PLN. Pozitivan saldo oblikovao se na razini 8.319,0 milijuna PLN, u odnosu na prethodnu godinu kad je iznosilo 6337,8 milijuna PLN. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine izvoz se povećao za 4,2%, a uvoz za 3,2%.

Izvoz izražen u dolarima USA iznosio je 48279,5 milijuna USD, a uvoz 46185,2 milijuna USD (pad za 4,2% i 5,1%). Pozitivan saldo iznosio je 2094,3 milijuna USD (u istom razdoblju prošle godine 1714,9 milijuna. USD).

Izvoz izražen u eurima iznosio je 43903,8 milijuna EUR, a uvoz 42004,7 milijuna EUR (povećanje u izvozu za 1,7% i u uvozu za 0,8%). Pozitivan saldo iznosio je 1899,1 mil. EUR prema minus 1483,7 mil. EUR u istom razdoblju prošle godine.

Negativan saldo zabilježen je sa zemljama u razvoju – minus 32174,1 milijuna PLN (7359,0 milijuna EUR) i sa zemljama Srednjoistočne Europe – minus 3971,0 milijuna PLN (minus 929,3 milijuna EUR). Pozitivan saldo zabilježen je u trgovinskoj razmjeni s razvijenim zemljama – 44464,1 milijuna PLN (10187,4 milijuna EUR), od toga zemlje EU – 44528,0 milijuna PLN (10207,8 milijuna EUR).

Udio razvijenih zemalja u ukupnom izvozu iznosio je 87,6% (od toga EU – 81,0%), a u uvozu – 66,3% (od toga EU 60,4%), prema 86,1% (EU 80,0%) i 67,3% (EU 60,8%) u istom razdoblju prošle godine.

 

Tablica 5. Robna razmjena s inozemstvom siječanj-ožujak 2016.

Specifikacija

I-III 2016

u mil. PLN

u mil. USD

u mil. EUR

I-III 2015 = 100

PLN

USD

EUR

Izvoz

191948 ,5

48279,5

43903,8

104,2

95,8

101,7

Uvoz

183629,5

46185,2

42004,7

103,2

94,9

100,8

Saldo

8319,0

2094,3

1899,1

X

X

X

Izvor: Državni ured za statistiku Republike Poljske (GUS)

 

Nakon tri mjeseca ove godine među najvažnijim poljskim trgovinskim partnerima zabilježeno je povećanje izvoza Švedsku. Njemačku. Italiju, francusku, Španjolsku, Nizozemsku, Mađarsku i Češku, a uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Kine, Belgije i Njemačke. Zabilježeno je smanjenje izvoznih aktivnosti u Rusiju i Veliku Britaniju, a uvoznih iz Rusije, Italije, Velike Britanije, Češke i Francuske.

Razmjena s prvih deset poljskih trgovinskih partnera iznosila je 67,6% ukupnog izvoza i 65,5% ukupnog uvoza (prema 66,5% i 66,1% prije godinu dana).

 

Valutni tečaj

Prema podacima Poljske narodne banke, dolar je 3. lipnja 2016. godine koštao 3,93843 PLN, a euro 4,3913 PLN.

 

Kamatne stope

Na zasjedanju održanom 5.-6. svibnja 2016. godine, Vijeće za monetarnu politiku (RPP) odlučilo je održati dosadašnju razinu kamatnih stopa.

 

Tablica 7. Osnovne kamatne stope Poljske narodne banke

Kamatna stopa

Postotak

Obvezuje od

Referentna stopa

1,50%

2015-03-05

Lombardna stopa

2,50%

2015-03-05

Depozitna stopa

0,50%

2015-03-05

Diskontna stopa

1,75%

2015-03-05

Stopa obvezne pričuve

- od sredstava u zlotima i sredstva u stranim valutama prikupljenih na bankovnim računima, za sredstva dobivena emisijom vrijednosnih papira

3,50%

2010-12-31

 

Izvor: Poljska narodna banka

Stanje na dan 03.06.2015.god.
Preuzimanja

Makroekonomski pokazatelji svibanj2016
pdf | 484.44 KB
Preuzimanje

Odabrane
ponude poljskih tvrtki

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 On je dodao: Grzegorz Chodacki Kozmetika Pogledajte ponudu

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 On je dodao: Grzegorz Chodacki Kozmetika Pogledajte ponudu

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 On je dodao: Grzegorz Chodacki Ostali kemijski proizvodi Pogledajte ponudu

Pogledajte više ponuda